Om foreningenForeningen for Bygnings- og Landskabskultur i Roskilde har eksisteret i mere end 40 år.
Foreningen følger aktivt alle væsentlige byggesager i Roskilde, uanset om der er tale om lokalplaner, nybyggerier, restaureringer, pladsdannelser eller landskabelige indgreb, med henblik på at sikre eller beskytte Roskildes købstadsmiljø.


Foreningen er høringsberettiget i byggesager vedr. bevaringsværdige bygninger. Det betyder, at foreningen har mulighed for at påvirke sagsbehandlingen
til fordel for bevaring og god byggeskik.


Foreningen er kendt for den årlige plaketteuddeling samt et årsskrift med artikler om byen, dens historiske huse og interessante personer.
Kriteriet for at blive bygningspræmieret er “ensærligt vellykket bygningsrestaurering, et nybyggeri i en høj arkitektonisk kvalitet eller en særligt

særligt fint bearbejdet plads, park eller landskab".